ADHD

Kinderen met ADHD hebben grote moeite zich te concentreren. Ze bewegen heel veel en doen plotseling dingen zonder erbij na te denken. Hierdoor krijgen ze vaak problemen op school, thuis en in contact met andere kinderen.

Iets wat lijkt op ADHD is ADD. Kinderen met ADD hebben net als kinderen met ADHD moeite om zich te concentreren. Maar ze zijn niet impulsief en overbeweeglijk.

Veel kinderen met ADHD hebben nog andere problemen, bijvoorbeeld moeite met leren of psychische ziekten als een agressieve gedragsstoornis, een angststoornis, een depressie of ODD.

ADD

ADD is een afkorting van attention deficit disorder. In het Nederlands: aandacht tekort stoornis.

Kinderen met ADD hebben problemen met hun aandacht er bij te houden. Ze zijn snel afgeleid. Vooral als iets niet helemaal hun interesse heeft. Ze luisteren niet als de onderwijzer iets uitlegt. En ze luisteren ook niet als hun ouders iets vragen. Ze zijn meestal met hun gedachten ergens anders. Daardoor gaat veel informatie langs hen heen.
Ze vinden het moeilijk om zich te concentreren. Ze vergeten van alles en zijn vaak dingen kwijt.
Daarnaast doen ze veel dingen langzamer dan andere kinderen. Kleine vingerbewegingen (knopen dichtmaken, tanden poetsen, met mes en vork eten) gaan niet zo soepel. Alledaagse handelingen zoals wassen, eten en aankleden kosten dus veel tijd.

ODD

Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, ongehoorzaam en in verzet, maken ruzie, zijn driftig en houden zich vaak niet aan de regels, maar feitelijk gewelddadig gedrag is niet aan de orde. Ze hebben vaak problemen in de sociale omgang, vooral met volwassenen maar ook met leeftijdgenoten.

Verschijnselen van ODD zijn:

 • Is vaak driftig.
 • Maakt vaak ruzie met volwassenen.
 • Verzet zich tegen de regels.
 • Ergert anderen met opzet.
 • Scheldt veel.
 • Geeft anderen de schuld van zijn fouten.
 • Is vaak prikkelbaar, ergert zich vaak.
 • Is vaak boos of gepikeerd.
 • Is hatelijk of wraakzuchtig.

ODD gaat vaak samen met leer- en taalproblemen, depressiviteit en ADHD. Bij sommige kinderen gaat ODD later over in CD (antisociale gedragsstoornis). Bij anderen verminderen de verschijnselen of blijven ze hetzelfde.

CD (Antisociale Gedragsstoornis)

CD is een afkorting van conduct disorder. (In het Nederlands: antisociale gedragsstoornis.) Deze kinderen vertonen voor hun omgeving niet-acceptabel gedrag. Ze kunnen agressief zijn of delinquent gedrag vertonen. Sommige kinderen zijn erg op zichzelf gericht en gaan niet veel met leeftijdsgenoten om. Als ze wel met een groep optrekken vinden ze vaak dat voor hen andere regels gelden. Hun contacten zijn erop gericht om er persoonlijk voordeel uit te halen. Ze hebben vaak een verminderd inlevingsvermogen.

Verschijnselen van CD zijn:

 • Pest, bedreigt, intimideert.
 • Gebruikt wapens en brengt lichamelijke letsel toe.
 • Zet aan tot vechten
 • Mishandelt mens en dier
 • Dwingt tot seksueel contact
 • Steelt of liegt en vernielt met de bedoeling schade aan te richten
 • Spijbelt en loopt weg van huis.

Meestal hebben kinderen met CD nog bijkomende problemen zoals ADHD, een lichte verstandelijke beperking of een autisme spectrum stoornis (ASS).