Piekeren wordt veroorzaakt door angst.

Piekeren wordt veroorzaakt door angst.

 

Piekeren doen we bijna allemaal weleens.

Het gaat dan meestal over iets wat onlangs is gebeurd, een probleem wat moet worden opgelost of iets waar we ons zorgen over maken.

Pieker is niet fijn.

Piekeren geeft enorm veel stress en kan je uren wakker houden. Wanneer je aan het piekeren bent, gaat de meeste aandacht naar je gedachten.  Verstandelijk probeer je er uit te komen. Je zoekt naar een oplossing, een verklaring, haalt allerlei scenario’s in je hoofd of probeert de gebeurtenis of problematiek te begrijpen.

Zelden geeft het piekeren een oplossing.

Meestal ben je urenlang aan het piekeren zonder een oplossing te vinden. Piekeren is dan ook niet de beste manier om problemen op te lossen of nare gebeurtenissen te verwerken. Bovendien wanneer je een oplossing of verklaring vindt, is de kans op herhaling van het piekeren aanwezig tijdens soortgelijke situaties. Piekeren kan hooguit een mentale oplossing geven maar lost het fundamentele probleem niet op.

Piekeren is een reactie op een gevoel.

Meestal is dit een naar gevoel, want als we een goed gevoel hebben piekeren we niet. Het nare gevoel wat ons laat piekeren wordt gedragen door angst.

Hierbinnen zijn drie mogelijkheden:

  • Angst: We zijn bang om een naar gevoel te krijgen.
  • Verzet: We willen graag van een naar gevoel afkomen.
  • Verlangen: We hebben een naar gevoel en verlangen naar een goed gevoel.

In alle drie de situaties zijn we bang om het nare gevoel te doorvoelen en volledig te doorleven. Hierdoor maakt het nare gevoel je (onbewust) angstig waardoor je piekert.

 Piekeren is vergelijkbaar met de rook dat ontstaat vanuit een vuur.

Het heeft geen zin om de rook weg te wapperen. Als we van de rook af willen komen, moeten we de brandstof van het vuur wegnemen.

In geval van piekeren is de brandstof angst. Wanneer de angst wegvalt, stopt het piekeren.

 

Wat is angst?

De volgende Engelse tekst geeft krachtig weer wat angst is:

Fear is the memory of pain (the past) and the attempt to avoid it (the future).

 

Angst is een beschermingsmechanisme dat ontstaat na een pijnlijke ervaring. Het beschermt je tegen soortgelijke pijn. Dit kan een fysieke of emotionele pijn zijn. In geval van een emotionele pijn beperkt angst je.

Angst wordt getriggerd door hetgeen waar jij over piekert.

De gedachten, situatie of omstandigheden wekken (triggeren) als het ware de nare gevoelsherinnering. Geheel automatisch komt het beschermingsmechanisme op gang en ontstaat er angst, verzet of verlangen.

Angst kan op twee manieren wegvallen:

De eerste manier is de trigger van de angst wegnemen.

Wanneer de trigger wegvalt, dooft de angst uit. Dit is een tijdelijke oplossing.

Voorbeelden

  • Wanneer je bang bent om fouten te maken, zorg je ervoor dat de dingen perfect gebeuren. Je voorkomt hiermee een fout en hoeft niet meer bang te zijn.
  • Je doet lief tegen je partner omdat je bang bent dat deze je verlaat. Wanneer je partner zegt dat je lief bent en van je houdt, valt je angst voor verlating tijdelijk weg.
  • Wanneer je bang bent dat er iets met je kind gebeurt als ze buitenshuis speelt, dan voelt het veilig wanneer het kind weer binnenshuis is. Op dat moment is de angst even weg.
  • Wanneer je onvoldoende geld hebt om de rekeningen te betalen en bang bent uit huis gezet te worden, voelt het weer veilig wanneer er een grote som met geld binnenkomt. Het gevaar is dan voorlopig geweken.

Wanneer de trigger weg is, heb je de angst voorkomen. Dit gebeurd ook wanneer je een verstandelijke oplossing of een verklaring hebt gevonden. Het is jammer genoeg slechts een tijdelijke oplossing. Waar je echter aan voorbijgaat dat dezelfde angst elk moment weer opnieuw getriggerd kan worden tijdens nieuwe situaties of omstandigheden.

 

De tweede manier is de angst onderzoeken.

Angst is een beschermingsmechanisme tegen pijn. In geval van beperkende angst, beschermt het je tegen emotionele pijn.  De emotionele pijn is een pijn die ontstaat na een gevoelsherinnering van eerdere gebeurtenissen in je leven.

Voorbeelden

  • Wanneer je angst hebt voor afwijzing ben je bang voor een gevoel van afwijzing. Je bent dan vaker afgewezen geweest en hebt dat nog niet goed verwerkt.
  • Wanneer je bang bent dat je partner je verlaat, ben je vaker verlaten geweest. Dit kan zijn wanneer je achter gelaten werd op een peuterspeelzaal, dat je moeder je in de steek liet, tijdens een scheiding of wanneer een van ouders is overleden.
  • Wanneer je bang bent om fouten te maken kan het zijn dat je bang bent om anderen pijn te doen. Je hebt dan gebeurtenissen meegemaakt waarvan jij de schuld kreeg en je schuldig voelde.

 

Wanneer je de angst op een liefdevolle manier onderzoekt, het gevoel waar je bang voor bent doorvoelt en loslaat, verdwijnt de angst. Het is dan onmogelijk dat deze angst nogmaals getriggerd wordt. Je zult dan niet meer gaan piekeren om deze angst.

Het piekeren verdwijnt wanneer de angst is gevonden en het gevoel waar je bang voor bent is doorvoeld en doorleefd.

 


Wil jij weten wat je met angst kunt doen?

Wil jij weten wat angst is, wat je kunt doen, wat je niet moet doen en hoe je gevoelens op een liefdevolle manier kunt doorvoelen en doorleven, schaf dan de Angstgids aan.

Angstgids

Hierin staat alles beschreven wat je nodig hebt om angst en nare gevoelens los te laten.