Wat is een jeugdtrauma?

Wat is een jeugdtrauma?

Een jeugdtrauma ontstaan op vroege leeftijd (0 tot 7 jaar). Op latere leeftijd spreken we van een traumatische ervaring.

Kinderen zijn ontvankelijker voor heftige gebeurtenissen dan volwassen mensen. Een kind leeft in een kleinere wereld, denkt anders als een volwassene en is namelijk afhankelijk van zijn ouders en verzorgers. Ouders dienen te zorgen voor veiligheid en sociaal emotionele groei. Indien een ouder of verzorger niet goed voor het kind zorgt, boos is, het kind in de steek laat, heeft een kind niets meer om op terug te vallen en is het kind overgeleverd aan zichzelf. Wanneer het kind te weinig is aangeraakt, getroost en geknuffeld is, mist een kind een veilige basis en de emotionele ontwikkeling stagneert.

Voorbeelden van gebeurtenissen die een jeugdtrauma kunnen veroorzaken:

 • Een  (langdurige) mishandeling en/of seksueel misbruik.
 • (Veelvuldig) in de steek gelaten.
 • Emotionele verwaarlozing of misbruik.
 • Een verblijf in een oorlogsgebied.
 • Het ondergaan van medische onderzoeken en behandelingen.
 • Ze hebben iemand in het gezin verloren en daarbij geen steun gekregen.

Een traumatische ervaring of levensbedreigende situatie zoals:

 • Ongeluk
 • Bijna dood ervaring
 • Verdrinking of verstikking
 • Botbreuk, brandwond of snijwond

Bij hooggevoelige kinderen kunnen er meerdere oorzaken zijn:

 • Een zware zwangerschap, een moeilijke bevalling en/of couveuse kinderen.
 • Te weinig liefde, troost en/of te weinig aanraking.
 • Gepest worden.
 • Een schrikreactie.
 • Straf of berisping.
 • Ouders die vaak ruzie maken, een echtscheiding of verslaafde ouders.
 • Uitgelachen worden, bijvoorbeeld na het maken van een fout.
 • Boze mensen.

Soms ontstaat er bij deze kinderen zelfs al een jeugdtrauma wanneer zij heftige gebeurtenissen, foto’s en beelden observeren. Pas dus op met tv, internet en film.

Jeugdtrauma

Kinderen kunnen ook effecten van traumatische ervaringen van hun ouders of begeleiders overnemen.

De verschijnselen die optreden bij een jeugdtrauma kunnen hetzelfde zijn als die van posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Naast PTSS kunnen mensen met een jeugdtrauma ernstige gedragsstoornissen of psychische stoornissen ontwikkelen zoals:

 • Angsten en Fobieën
 • Slaapstoornissen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten (OLK)
 • Hechtingsproblemen
 • Gedragsstoornissen
 • Verslavingen
 • Eetstoornissen
 • Psychose en Wanen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Depressies
 • Dissociatieve stoornissen
 • ADHD

 


 

Ben jij bang om het verleden onder ogen te zien?

Lees de Angstgids en ontdek dat het niet angstig of pijnlijk hoeft te zijn.

Angstgids