7 Manieren om te ontdekken of je last heb van een (jeugd)traumatische ervaring.

 

Een (jeugd)traumatische ervaring

Iedereen maakt in zijn jeugd of op latere leeftijd gebeurtenissen mee die niet als fijn ervaren worden zoals een conflict, ruzie, ongeluk, operatie, echtscheiding of een sterfgeval. Soms hebben we helaas ook te maken met een beroving, aanranding of verkrachting.

De een wordt gevoeliger als de ander geboren. Wat bij de een als traumatisch wordt ervaren is voor de ander een minder prettige gebeurtenis. Je kunt iets als traumatisch zien wanneer het je (onbewust) beschadigt en beperkt.

Voor een kind kunnen kleine gebeurtenissen al gezien worden als iets traumatisch doordat de gevolgen hen langdurig beperkt. Velen cliënten dragen nu nog de lasten van gepest worden, uitgelachen worden, in de steek gelaten worden, geslagen worden en gebeurtenissen waarbij opvoeders of andere mensen boos of woedend op hen waren. Kinderen maken ook heftige gebeurtenissen mee zoals echtscheiding, lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik en overlijden van dierbare .

Onvolledig verwerkte jeugdtrauma’s  en traumatische ervaringen kunnen onprettige gevolgen en klachten geven waarvan je nog steeds last kunt hebben zoals: fysieke, mentale en emotionele beperkingenposttraumatische stress-stoornis (PTSS), Complexe Post Traumatische Stress Syndroom (CPTSS)  en andere psychische klachten.

Het niet mogen uiten van gevoelens, langdurige indoctrinatie en aanpassing aan anderen uit gevaar voor onveiligheid mag ook gezien worden als een traumatische ervaring. Er is in dat geval niet één specifieke gebeurtenis aan te wijzen doch de gevolgen en effecten kunnen als zeer beperkend worden ervaren.

 

Een vervelende, nare gebeurtenis, situatie of omstandigheid

Een nare, vervelende gebeurtenis, situatie of omstandigheid die niet volledig is verwerkt en waarvan je dagelijks nog beperkingen ondervind mag gezien worden als een traumatische ervaring. Soortgelijke belevingen die je nadien meemaakt zijn hertraumatiseringen van eerdere gebeurtenissen. Je mag deze gebeurtenissen eveneens als traumatisch zien.

 

Je hoeft je niet bewust te zijn van je trauma.

In sommige gevallen zijn jouw klachten niet zo groot. Je hebt dan wellicht niet in de gaten dat je last hebt van een (jeugd)traumatische ervaring.

PTSS treed vaak op na een traumatische gebeurtenis

 

Hieronder vind je 7 manieren om te ontdekken of je last hebt van (jeugd)traumatische ervaring:

 

1)  Voelt de herinnering aan de gebeurtenis nog naar?

Wanneer je terugdenkt aan de gebeurtenis en dit vervolgens een naar gevoel, een emotie of angst geeft, betekent dit dat de gebeurtenis nog niet volledig is verwerkt. De gebeurtenis mag in dat  geval gezien worden als iets traumatisch.

 

2) Zijn jouw emoties geblokkeerd?

Kun jij jouw basisemoties goed voelen, zoals liefde, vreugde, blijdschap, verbazing, nieuwsgierigheid, afschuw, afkeer, boosheid, woede, angst en verdriet? 

Zijn bepaalde emoties geblokkeerd?

Wanneer emoties geblokkeerd zijn, hebben we vaak gebeurtenissen meegemaakt waarin deze emoties te heftig waren om in een keer te verwerken. De emoties die achter blijven in ons lichaam vormen een emotionele blokkade. Als emoties geblokkeerd zijn, komen er andere gevoelens voor in de plaats.

 • Verdriet gaat over in zelfmedelijden, huilen, schaamte, verbitterdheid, depressie, boosheid en bezorgdheid.
 • Angst gaat over in paniek, fobieen, vermijding, ontkenning angst voor toekomstige dingen.
 • Boosheid en woede gaan over in schuld, zelfverwijt, onmacht, hulpeloos, passief, agressie, negeren, pesten en cynisme
 • Afschuw en afkeer gaan over in minachting, beschuldiging vervreemding en alleen willen zijn
 • Liefde, vreugde en blijdschap gaan over in opoffering, eisend, dwingend, voorwaardelijke liefde, wantrouwing en jaloezie.
 • Verbazing en nieuwsgierigheid gaan over in bezitterigheid, onzekerheid, vergelijken, kritiek, veroordelen, afgunst, nijd en roddelen.
Als je de basisemoties niet goed kunt voelen en alternatieve gevoelens hebt, kan er sprake van onvolledige verwerking van traumatische gebeurtenissen zijn.

Via deze link vind je meer informatie over emotionele blokkades.

 

3) Kun jij emoties vrijelijk uiten?

Mag jij verdrietig zijn, teleurgesteld zijn, boos zijn, je schamen en kun je deze gevoelens makkelijk uiten?

Het kan zijn dat je emotioneel op slot staat en jouw gevoelens niet kunt uiten

Het kan ook zijn dat je bepaalde gevoelens van jezelf niet mag uiten omdat dat je is afgeleerd of verboden.

Soms wil je bepaalde gevoelens niet uiten omdat je bang bent om anderen pijn te doen.

Wanneer jij jouw gevoelens niet kan of mag uiten is dit ontstaan vanuit nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt of indoctrinatie.

De kans is dus groot dat het de gevolgen zijn van een traumatische ervaring.

 
Ruzie kan voor een kind een Jeugdtraumatische gebeurtenis zijn

 

4) Heb je last van angst?

Angst is een beschermingsmechanisme tegen pijn. Hierbij gaat het om fysieke pijnen of emotionele stemmingen die je oppakt wanneer je in dreigende situaties terecht zou komen. Daar is niets mis mee. Angst beschermt je in dat geval

Wanneer je emotioneel geblokkeerd bent, ontstaat er een beperkende angst om je naar te voelen. Het is de angst voor een herbeleving van de nare gebeurtenis. Vrijwel allebeperkende  angsten zijn rechtstreekse wegwijzers naar een of meerdere onvolledig verwerkte nare gebeurtenissen.

Wil jij Angstvrij zijn?

In deze Angstgids vind je alle informatie over angst en hoe je angstvrij kunt zijn.

 Angstgids

5) Heb je last van schuldgevoelens?

Een langdurig schuldgevoel  en jezelf veelvuldig schuldig voelen kan het gevolg zijn van een van de volgende gebeurtenissen:
 • Te weinig liefde, aanraking, geknuffeld en beschermd zijn in je kindertijd.
 • Langdurige indoctrinatie.
 • In de steek gelaten zijn, achtergelaten zijn of niet gewenst zijn.
 • Mishandeling of seksueel misbruik.
 • Na traumatische gebeurtenissen: ontslag, ongeluk, beroving, sterfgeval.

Kinderen hebben vaak de illusie dat zij de schuld zijn van mishandeling, ruzie makende ouders, gescheiden ouders, zieke of ongelukkige ouders. Ze voelen zich schuldig. Dit geeft ze de indruk dat ze niet goed zijn.

Bij volwassenen ontstaan vaak schuldgevoelens door traumatische ervaringen. Ze voelen zich schuldig dat ze geen goed afscheid hebben genomen van hun dierbare, beter hadden moeten opletten bij een ongeluk of verleidelijk gekleed waren bij een aanranding.
 
Het  langdurig schuldig voelen na een alledaags voorval wordt veroorzaakt door het gevoel wat opborrelt  van een eerder gebeurde traumatische ervaring. Als we een vergissing maken en iemand per ongeluk pijn doen, kunnen we ons langdurig schuldig voelen. Als we nagaan waaraan deze pijn ons herinnert, vinden we de traumatische gebeurtenis. Het schuldgevoel is een wegwijzer naar deze gebeurtenis.

 

6) Ben jij bang voor afwijzing?

De angst voor afwijzing  is een veel voorkomend symptoom wat ontstaat na een traumatische ervaring. Als kind zijn we niet in staat om zonder ouders of opvoeders te overleven. Wanneer we te weinig liefde, veiligheid en geborgenheid ervaren of wanneer er heftige gebeurtenissen optreden kan er angst voor afwijzing ontstaan. Deze angst kan diepe wonden achterlaten. Op latere leeftijd kan de angst voor afwijzing op verschillende manieren naar boven komen:
 • Bang dat je partner je verlaat.
 • De angst dat iemand nee tegen je zegt.
 • Angst om onaantrekkelijk, niet geliefd, nutteloos te zijn.
 • De angst om nee te zeggen.

De angst van afwijzing zit vaak diep genesteld. Een coach of therapeut is in staat via deze angst de  traumatische gebeurtenis te vinden en deze alsnog te verwerken.

Huilend kind na jeugd-traumatische gebeurtenis

7) Pieker jij veel?

We piekeren op het moment dat we last hebben van een naar gevoel. Piekeren is een strategie om een probleem op te lossen en hiermee het gevoel te veranderen. Piekeren vermijd een naar gevoel en redeneert totdat het gevoel weer goed is. Tijdens het piekeren slaat ons hoofd  op hol en hebben we allerlei gedachten en scenario’s. Dit alles om oude pijn te verwerken of om toekomstige pijnlijke situaties te voorkomen.

We kunnen piekeren over het verleden of over de toekomst:

 • Herhalen en herbeleven van een vervelende gebeurtenis. Dit om pijn te verzachten.
 • Eindeloos bedenken wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Hiermee trachtende nare gevoelens te voorkomen.

Na een nare gebeurtenis proberen we via het piekeren naar een reden te zoeken en de gebeurtenis te verklaren. Een naar gevoel wordt verzacht waneer een verklaring is gevonden. Dit pijnlijke gevoel is een herinnering van een traumatische ervaring. We hebben vaak niet door dat een kleine gebeurtenis oude pijn aanwakkert. Een nee van partner kan het gevoel van een  traumatische gebeurtenis naar boven halen.

Als iets moeten doen wat onbewust een link heeft met een traumatische ervaring, start het piekeren om  pijn te voorkomen. We zijn aan het piekeren omdat we bang zijn om weer afgewezen te worden.

Piekeren doen we omdat een traumatische ervaring niet goed is verwerkt.

 


 

Heb jij een onvolledig verwerkte (jeugd)traumatische ervaring?

Herken jij een van bovenstaande symptomen  Dan is de kans groot dat jij nog last hebt van een (jeugd)traumatische ervaring.
Op de website http://www.detraumacoach.nl vind je veel informatie.

 

Ik wens je een fijne dag, Martin de Werker

 

Heb jij feedback, aanvullende informatie, tips en adviezen reageer dan hieronder.