Emotioneel beperkt en geblokkeerd

Emotioneel

Indien we emotioneel geblokkeerd zijn kan dit veroorzaakt zijn door het langdurig onderdrukken van emoties of een onvolledig verwerkte traumatische ervaring.

Elke onderdrukte emotie hoopt zich op in ons lichaam. Wanneer de lading erg groot is, treedt er angst op om overweldigd te worden door de emotie. Deze angst zorgt ervoor dat we onbewust de lading onder controle houden en afweermechanisme verzinnen, met beperkende overtuigingen, normen en waarden.

Elke onderdrukte emotie kan zorgen voor een vervelend sluimerend gevoel. Het kan zijn dat dit gevoel niet altijd voelbaar is en pas “wakker” wordt wanneer een soortgelijke situatie of omstandigheid zich voordoet. Gevoelens en gedachten zijn nauw met elkaar verbonden. Gedachten wekken gevoelens op en omgekeerd. Een nare gedachte kan het sluimerend gevoel van onderdrukte emotie naar boven halen. We kunnen ons bijvoorbeeld de hele dag naar voelen als we een afwijzing hebben gehad na een sollicitatie.

Hieronder volgt een lijst met mogelijke onderdrukte emoties:

 

Onderdrukte Emoties
Basis gevoelens die  onderdrukt kunnen worden Gezonde functie Afgeleide gevoelens Vervangende gevoelens die ontstaan na de onderdrukking
Verdriet Verlies verwerken, Helen Bedroefd, Gekwetst, Melancholiek, Onbemind, Ongelukkig, Ongewenst, Ontmoedigd, Teleurgesteld, Terneergeslagen, Treurig, Waardeloos, Triest Zelfmedelijden, Schaamte, Verbitterdheid, Depressie, Boosheid, Bezorgd
Angst Waarschuwen, Alert maken Bang, Bezorgd, In ’t nauw gebracht, Ongerust, Ontsteld, Behoedzaam, Verontrust, Verschrikt, Versteend, Wantrouwend  Paniek, Fobieën, Vermijding, Ontkenning, Angst voor toekomstige dingen, Somber, Ongerust
Boosheid, Woede Grenzen stellen, Zelfbescherming Furieus, Geërgerd, Gefrustreerd, Geïrriteerd, Kwaad, Ongeduldig, Ontevreden, Ontstemd, Razend, Triomferend, Verontwaardigd, Wraakzuchtig Schuld, Zelfverwijt, Onmacht, Hulpeloos, Passief, Agressie, Negeren, Pesten, Cynisme
Afschuw, Afkeer Vermijden van weerzinwekkende dingen, Herkennen kwetsbaarheid van anderen Afstandelijk, , Euforisch, Hatelijk, Koel, Nutteloos,Onberispelijk, Ongeïnteresseerd, Onverschillig, Teruggetrokken, Verveeld, Vijandig, Walging Minachten, Beschuldigen, Vervreemden, Alleen
Liefde, Vreugde, Blijdschap Hart openen, Geven en ontvangen Betrokken, Dankbaar, Energiek, Enthousiast, Gecentreerd, Gefascineerd, Gelukkig, Gepassioneerd, Gerust, Helder, Levendig, Ontspannen, Open, Opgetogen, Rustig, Teder, Tevreden, Trots, Uitbundig, Vastberaden, Veilig, Verlangend, Voldaan, Vredig, Vriendelijk, Vrolijk, Vurig, Zelfbewust, Zelfverzekerd Braaf, Opofferend, Eisend, Dwingend, Voorwaardelijke liefde, Wantrouwend, Jaloers
Verbazing, Nieuwsgierigheid Motiveren voor verbetering Bemoedigd, Geïnspireerd, Geraakt, Hoopvol, Nieuwsgierig, Ontroerd, Opgelucht, Opgewonden, Optimistisch, Verfrist, Verrast, Verwachtingsvol, Verwonderd, Waakzaam Competitief, Bezitterig, Onzeker, Overmatig Vergelijken, Kritiek, Veroordelen, Afgunst, Nijd, Roddelen