Fysieke, mentale en emotionele beperkingen en blokkades

Onze lichaam (fysiek), het denken (mentaal) en onze gevoelens (emotioneel) bepalen te samen hoe we ons gedragen. Fysiek, mentaal en emotioneel zijn aan elkaar gekoppeld. Wanneer we bijvoorbeeld vrolijk zijn, glimlachen we en hebben we positieve gedachten.

Als we lichamelijke pijn hebben, kan dit ons beperken of blokkeren in ons gedrag. We kunnen niet goed praten als we keelpijn hebben en we zijn niet flexibel bij rug of nek pijn.

Door onze opvoeding en ervaringen ontwikkelen we bepaalde overtuigingen, normen en waarden. Soms werken deze overtuigingen, normen en waarden (mentaal) beperkend voor ons en zorgen ervoor dat we in gedrag blokkeren. Als ouders bijvoorbeeld vroeger vaak zeiden “kinderen die vragen worden overgeslagen” kan dit er toe leiden dat we nu geblokkeerd zijn om anderen om hulp te vragen.

Beperkingen en Blokkades

Een emotie komt kortstondig op, duurt enkele seconde en gaat daarna weer weg. We worden bijvoorbeeld boos, of schrikken maar even. Wanneer we geen ruimte geven aan onze emoties en deze vaak onderdrukken, worden emoties heftiger. Wanneer we bijvoorbeeld onze boosheid meerdere keren onderdrukken worden we woest. Er komt dan een klein deel van de emotie los, weliswaar in een heftige vorm. In sommige gevallen kan de emotie dermate zijn onderdrukt dat we dergelijke emoties niet meer kunnen voelen en uiten. We zijn dan emotioneel geblokkeerd. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het uiten van boosheid of verdriet.

Wanneer we fysiek, mentaal en emotioneel beperkt of geblokkeerd zijn, beperkt dit ons gedrag. Iemand die niet boos kan worden heeft moeite om zijn grenzen aan te geven.

Onvolledig verwerkte trauma’s en jeugdtrauma’s veroorzaken fysieke, mentale, emotionele beperkingen en blokkades. Hieronder worden deze blokkades één voor één behandeld:

  • Fysieke beperkingen en blokkades
  • Emotionele blokkades en beperkingen
  • Mentale blokkades en beperkingen