Ben jij bang om anderen te besmetten?

Leer in deze blog het verschil tussen reële en irreële angst.

Ben jij bang om anderen te besmetten?

 

De angst om anderen te besmetten is een irreële angst.

Lees hieronder waarom dat zo is.

Angst activeert een beschermingsmechanisme tegen mogelijke pijn.

Het gaat over pijn die je eerder in je leven hebt ervaren.

Er bestaan 2 soorten angsten:

 • Reële angst.

 • Irreële angst

 


Reële angst

Reële angst activeert een beschermingsmechanisme tegen acuut gevaar.

Het is gevaar wat je via de zintuigen waarneemt. Je ziet bijvoorbeeld een cactus en weet dat je door deze geprikt kan worden en moet oppassen. Je steekt ook niet zomaar over als er een auto aan komt rijden. Reële angst waarschuwt je hiervoor. Reële angst heeft als belangrijkste doel het beschermen van het fysieke lichaam.

Reële angst geld voor iedereen hetzelfde.

Iedereen mag oppassen om zichzelf niet aan een cactus te prikken en goed opletten bij het oversteken. Maar uiteraard heeft niet iedereen dezelfde fysieke pijnen opgelopen in zijn leven. Een lasser beschermt zijn ogen tegen het felle licht van het lassen. Een kind of sommige volwassene weten nog niet dat dit pijn aan de ogen kan geven. Maar zodra ze dit een keer hebben ervaren zullen ook zij voortaan hun ogen gaan beschermen.

Reële angst gaat nooit over jou als persoon.

Als persoon ervaar je jezelf niet als meer of minder wanneer je op let bij het oversteken. Het gaat over de bescherming van jouw lichaam of dat van anderen.

Reële angst is geen probleem.

Het is een noodzakelijk iets om fysiek te kunnen overleven en je lichaam of dat van anderen te beschermen.


Irreële angst

Naast fysieke pijnen heeft een mens ook ervaringen opgedaan waarbij emotionele pijnen een rol speelde. Deze emotionele pijnen zijn in ons geheugen opgeslagen als nare gevoelsherinneringen. Irreële angst ontstaat wanneer je wordt herinnert aan het nare gevoel. Het activeert vervolgens allerlei beschermingsmechanismes die je vanaf je vroege jeugd hebt aangeleerd. Het probeert hiermee om dezelfde emotionele pijn te voorkomen.

Pijn vertelt je dat er iets niet klopt.

Je dient dan uit te zoeken wat er niet klopt. In geval van een prik van een cactus of het branden van de handen is dit eenvoudig te concluderen. Cactussen prikken en pannen kunnen heet zijn.

Maar op het gebied van emotionele pijnen is het niet zo eenvoudig. Daar kunnen in het verleden meestal in de kindertijd verkeerde conclusies zijn getrokken. Wanneer een opvoeder een keer erg boos op je is geweest kun je geconcludeerd hebben dat dit jouw schuld was. Je kunt je daarna schuldig of slecht gevoeld hebben. Zo heeft iedereen in het verleden meerdere verkeerde conclusies getrokken. Het zijn misvattingen en beperkende overtuigingen waar de mens massaal last van heeft. De mens is emotioneel verward en lijdt onnodig aan irreële angsten.

Het idee dat je emotionele pijnen moet voorkomen is diep geworteld in onze maatschappij.

Iedereen is er op een of andere manier mee bezig. Met uitzondering van kleine kinderen natuurlijk. Die laten emoties er in volle glorie zijn. Maar goed die zijn emotioneel nog niet beschadigt en verward.

Irreële angst is bang zijn voor nare gevoelsherinneringen.

De nare gevoelsherinneringen geeft een emotionele verwarring aan. Het verwijst naar een opgelopen misvatting of beperkende overtuiging. Iets wat je beperkt. Daarom voelt het ook naar. Nare gevoelsherinneringen en irreële angsten geven aan dat er iets niet klopt. Je hebt ooit iets verkeerds geconcludeerd en leeft er na. Hiermee leef je beperkt en lijdt je onnodig.

In tegenstelling tot reële angsten ontstaan irreële angsten niet bij acuut fysiek gevaar. De nare gevoelsherinnering kan wel getriggerd zijn door iets wat met de zintuigen wordt waargenomen. Maar als je alert bent kun je op dat moment heel goed zien dat de realiteit niet gevaarlijk is. Zo kun je je onveilig voelen terwijl het niet werkelijk onveilig is.

Meestal worden nare gevoelsherinneringen en irreële angsten geactiveerd door gedachten. Door inbeeldingen, inlevingen, herinneringen, piekeren en wanneer je je zorgen maakt. Je hoeft maar na te denken over wat er allemaal met je dierbare kan gebeuren en je zal overvallen worden door irreële angst.

In werkelijkheid is er nog niets gebeurd. En als er iets gaat gebeuren is dit zelden waar je aan gedacht hebt en zal je het bovendien anders ervaren.

Gedachten hebben niets met de realiteit te maken.

Het meest reële is dat wat je met de zintuigen waarneemt. En dan nog moet je alert zijn of je het wel goed ziet, voelt, hoort, ruikt en proeft. Irreële angsten gaan altijd samen met gedachten die niet kloppen. Dat maakt ook dat het irreële angsten zijn. Het zijn angsten die niet kloppen.

In tegenstelling tot reële angsten heeft vrijwel niemand dezelfde irreële angsten.

En zelfs al lijken ze op elkaar dan zijn er nog kleine nuances. Dat komt omdat iedereen andere emotionele ervaringen heeft en iets anders heeft geconcludeerd.

Niet iedereen is bang om anderen te besmetten. Dat kan het lastig maken voor mensen die dat wel zijn. Ze vinden de andere dan nonchalant en zeggen dat ze geen rekening houden met de medemens.

Het vervelende aan een misvatting en beperkende overtuigingen is dat de redenatie van deze lijkt te kloppen. Als iemand boos op je is dan moet dit wel aan jou liggen toch? En tja als jij een virus hebt, kun je anderen besmetten. De ander kan dan ernstig ziek worden of dood gaan. Ook dat klopt dan voor jou.

Vrijwel geen enkele angst redenatie kan mentaal ongedaan worden gemaakt.

Je kunt anderen niet gemakkelijk overtuigen dat hun redenatie niet klopt. Dit komt omdat de redenatie geankerd zit aan de nare gevoelsherinnering. De pijnlijke herinnering maakt de overtuiging levendig en doet het lijken of het daadwerkelijk klopt. Zelfs al weet je dat de angst verstandelijk niet klopt, je blijft toch reageren op het gevoel. De irreële angst blijft het beschermingsmechanisme triggeren.


Waarom is de angst om andere te besmetten een irreële angst?

Ik zal je een paar verklaringen geven

Allereerst is het een irreële angst omdat deze ontstaat vanuit jouw gedachten.

Gedachten hebben niets te maken met de werkelijkheid. Ze zijn hoogstens een herinnering van de werkelijkheid. Maar die herinnering is door de jaren heen verandert en vervormd. Bovendien is niet alles onthouden.

Jouw gedachten omhelzen conclusies die je hebt getrokken tijdens jouw persoonlijke ervaringen. Conclusies die volgens jou kloppen maar niet voor iedereen gelden. Niet iedereen heeft hetzelfde ervaren en is ook niet bang waar jij bang voor bent.

Dat jouw getrokken conclusies niet kloppen en misvattingen en beperkende overtuigingen zijn geworden, kun je zelf niet goed zien. Ze voelen immers levendig en levensecht. Dat komt door de gekoppelde gevoelsherinnering die je niet wilt voelen.

Vrijwel niemand kan jouw overtuigingen ongedaan maken omdat je altijd wel een tegenargument vindt. Laten we eerlijk zijn, het gekoppelde pijnlijke gevoel moet kost wat kost beschermt worden.

 

Het is ook een irreële angst omdat het emotionele gevoelens probeert te voorkomen.

Het heeft niets te maken met fysieke pijnen.

Wanneer je bang bent om de ander te besmetten ben je waarschijnlijk bang dat anderen door jouw schuld ziek worden of dood gaan. Het voorkomen dat anderen ziek worden of dood gaan heeft niets te maken met werkelijke fysieke bescherming maar alles met jouw eigen emotionele bescherming.

Je kunt bijvoorbeeld bang zijn om:
 • De schuld te krijgen.
 • Je schuldig te voelen.
 • Een slecht mens te zijn.

Je mag er vanuit gaan dat ieder mens een gezond immuun systeem heeft. Wanneer je niet expres anderen besmet en niet nonchalant bent, kan het nooit jouw schuld zijn wanneer andere ziek worden of dood gaan. Het is het virus wat om zich heen bijt. Moeder natuur regelt dit. Dit is niet jouw verantwoordelijkheid. En trouwens ziek worden is niet per definitie slecht. Het kan voor iemand veel bewustwording opleveren in de vorm van wijze lessen en inzichten.

Wanneer je bang bent om anderen emotionele pijn te bezorgen komt dit doordat jezelf weet hoe pijnlijk dit is.

Hoe naar je je kunt voelen als je emotioneel bent. Verdriet, eenzaamheid, afwijzing, buitengesloten worden, geen rekening houden met, geen aandacht en geen begrip kunnen allen een rol spelen.

Angst om zelf besmet te worden.

Uiteraard kun je ook bang zijn om zelf besmet te worden, in isolatie te komen, ernstig ziek te worden of dood te gaan. Daar kunnen heel veel verschillende emotionele gevoelens mee samengaan. Denk aan verdriet, het alleen te moeten verwerken, eenzaamheid, gebrek aan liefde, aandacht, warmte etc..

Elke onderliggende emotioneel gevoel gaat weer gepaard met verwarring en misvattingen.

Dit alles voelt heel levendig en als waar.

Dat maakt ook dat de angst om anderen te besmetten zo reëel voor je lijkt.


Verklaringen helpen je niet.

Maar wat voor redenering of verklaring ik ook geef, de irreële angst zal voor jou nog steeds reëel blijven en voelen tenzij je deze zelf gaat onderzoeken.  En dat onderzoeken kan niet met behulp van begrijpen en verklaren. Dat dient te gebeuren door de irreële angst te voelen en te ontdekken met wat voor emotionele gevoelens deze gepaard gaat.

Vervolgens dien je deze emotionele gevoelens één voor één toe te laten, de ruimte te geven, te voelen, te laten zijn en te onderzoeken. Je mag al jouw emotionele verwarring, misvattingen en beperkende overtuigingen helder krijgen.

Dit alles lijkt ingewikkeld maar betekent concreet dat je de gevoelens alleen hoeft te voelen zonder inhoudelijk met gedachten mee te gaan.  En dat voelen doe je al. Het is dus geen bepaalde techniek of strategie. Het is stoppen met aandacht geven aan het denken en hiermee aan elke techniek of strategie.

Je mag leren niet meer bang te zijn voor angsten, nare gevoelens en emoties.

Daarna zal je niet meer bang zijn om anderen te besmetten. 

Niet meer bang maar zeer zeker niet nonchalant.

 


Wil je meer over angsten weten dan kun je dit terugvinden in de Angstgids.

De Angstgids kun je aanschaffen via deze link.

Angstgids


De huidige coronacrisis is voor mij een soort test.

Een groot deel van mijn leven heb ik zelf last gehad van smetvrees, de angst om besmet te raken en anderen te besmetten. Sinds ik weet wat angsten en emoties zijn en geen enkele moeite meer heb om deze te voelen hebben velen misvattingen en beperkende overtuigingen mij verlaten.

Ik kan je nu vertellen dat ik totaal geen last meer heb om anderen te besmetten.

Ik ben niet bang.

 

Ben ik nu nonchalant?

Nee beslist niet. Ik hou rekening met anderen en ontzie de kwetsbare. Ik  neem het mezelf niet meer kwalijk als ik dit een keer vergeet. Ik ben niet panisch en maak me niet druk als anderen zich niet aan de regels houden..

En mocht ik verkouden raken of andere symptomen krijgen, dan blijf ik netjes thuis. Geen probleem.

Reële angsten kunnen nooit verdwijnen. Dan overleef je het niet.

Irreële angsten kunnen wel ophouden te bestaan.

Daar ben ik een bewijs van. Ze komen hier niet meer voor.

Ik hoop dat jij daar binnenkort ook een bewijs van bent.


Heb je ondersteuning nodig met jouw angsten, plan dan een coaching-sessie.

Wanneer je langskomt, via een (video) chat of per telefoon leer ik je :
 • Jezelf te onderzoeken
 • Te stoppen met zelfafwijzingen.
 • Jezelf gerust te stellen en te troosten.
 • Een liefdevolle, nieuwsgierige houding aan te nemen richting je angst en gevoel.
 • Gevoelens er in liefde te laten zijn.
 • Misvattingen en beperkende overtuigingen helder te krijgen.

Ik kijk graag met je mee en leer je alles zelf te doen zodat je mij niet meer nodig hebt.

Via onderstaande link kun je contact met me opnemen:

Contactgegevens