Angst verdwijnt met liefde en nieuwsgierigheid

Angst verdwijnt met liefde en nieuwsgierigheid!

 

Er zijn twee manieren om angst aan te pakken.  Een harde aanpak en een milde aanpak.

 

Een harde aanpak

Een harde aanpak betekent dat je jezelf vermant en door de angst heen gaat.

Je wordt er hard en sterk van. Het is een aanpak die soms nodig is. Denk aan militairen, politie en brandweer. Voor hen is er niet altijd plaats voor angst. In oorlogsgebieden en tijdens rampen moeten zij hun gevoel direct kunnen uitschakelen. Er is op dergelijke momenten geen ruimte voor angst, liefde of nieuwsgierigheid. Militairen worden niet voor niets gedrild.

Door de angst heen gaan is beslist niet verkeerd.

Het is een stap die je een aantal waardevolle inzichten kan opleveren. Helaas is er meestal geen aandacht voor dergelijke inzichten omdat op dat moment je hart gesloten is. Wanneer je door de angst heen gaat sluit je meestal je hart.

Voorbeeld

Je durft niet voor grote groepen te spreken. Je gaat het toch doen omdat je geen angsthaas wil zijn. Als je het vervolgens met succes hebt gedaan, ben je van de angst af. Je bent dan door je angst heen gegaan. Je hebt dan ontdekt dat jouw angst wellicht niet terecht was. Dat spreken voor grote groepen helemaal niet zo eng is. Meestal voel je je daarna trots.

Een nadeel van door de angst heen gaan is dat je kunt verharden. Je kunt er bikkelhard door worden waardoor er geen ruimte meer is voor gevoel. Je bent dan emotioneel verhard. Je bent hiermee tevens bikkelhard voor jezelf geworden en pusht jezelf door alle angsten heen omdat je geen slappeling wilt zijn.

Een ander nadeel van door de angst heen gaan is dat je meestal geen oog hebt voor de achterliggende reden van angst. Je moet voor een grote groep spreken en onderzoekt niet waar je nu echt bang voor bent. Je hebt alleen het idee dat dit komt dat je niet durft en dat je een lafaard bent.

Als het is gelukt om door de angst heen te gaan voel je je trots. De trotsheid voorkomt meestal dat je de angst onderzoekt en er leermomenten uit haalt. Waarom zou je? Het is immers al gelukt. Als iets gelukt is geniet je. Nieuwsgierigheid blijft dan weg.

Mensen die door de angst zijn heen gegaan zullen anderen pushen om dit ook te doen. Ze pakken je meestal hard aan en vinden je slap als je niet durft.

 

Een zachte aanpak.

De zachte aanpak is van een heel andere soort. De zachte aanpak gaat met liefde en nieuwsgierigheid. Je pusht en forceert niets. Je onderzoek en bent nieuwsgierig naar waar je nu eigenlijk bang voor bent.

Wanneer een kind bang is om naar school te gaan kun je dit kind pushen, forceren en verplichten om naar school te gaan. Het kind gaat door de angst heen, verhard of wordt nog angstiger.

Je kunt ook gaan onderzoeken waar het kind bang voor is. Wat maakt precies dat het kind bang is om naar school te gaan? Waar heeft het moeite mee? Wordt het gepest? Is het bang om uitgelachen te worden? Is het bang om te falen?

Je troost en coacht het kind. Je stelt liefdevolle vragen en moedigt het aan.

 

Bij de zachte aanpak ga je jezelf onderzoeken.

Je onderzoekt de onderliggende redenen van je angsten. Waar ben je nu precies bang voor? Hierbij leg je de aandacht veel meer bij het gevoel. Je geeft de gevoelskant van de angst de aandacht.

Je onderzoekt waarom je niet voor groepen durft te spreken. Je zoekt uit voor welke gevoelens je precies bang bent, waar je angst is ontstaan en wat er destijds gebeurde. Ben je bang om te falen, afgewezen te worden of te worden uitgelachen? Waarom ben je daar bang voor? Wat voor gevoelens krijg je ervan die je niet wil voelen?

Je onderzoekt net zolang tot dat je de wortels van de angst hebt gevonden. Totdat de reden je glashelder is. Het levert je meestal een helder inzicht op en een gevoel van ontroering. De angst verdwijnt wanneer de juiste les is geleerd.

 

Dit onderzoek kun je alleen maar doen wanneer je nieuwsgierig en liefdevol naar jezelf bent.

Het is een onderzoek waarbij je je hart naar jezelf openstelt.

Het onderzoek mislukt onmiddellijk wanneer je te veel zelfkritiek hebt, jezelf afwijst, van jezelf baalt of jezelf slap vindt. Je hart is op dat moment gesloten.

Wanneer een kind angstig is om iets te ondernemen kan het helpen om liefdevol aanwezig te zijn.

Je coacht het kind, moedigt het aan en  bent er voor het kind als het misgaat.

Exact hetzelfde dezelfde manier kun je voor jezelf doen wanneer je angstig bent.

Je coacht jezelf met een liefdevolle nieuwsgierigheid. Op het moment dat je door de angst heen gaat, blijf je liefdevol en nieuwsgierig aanwezig en neemt waar wat er gebeurd. Je wijst jezelf niet af als het mis gaat maar troost jezelf als je een teleurstelling hebt.

 

Door je angsten te zien als angstige kinderen en tegelijkertijd een liefdevolle en troostende ouder te zijn, raak je al je angsten kwijt.

 

Zelf ben ik een voorstander van de liefdevolle aanpak.

Deze heeft een groot positief effect bij al mijn cliënten. In liefde en nieuwsgierigheid laten ze al hun trauma’s los.

De harde aanpak is geschikter voor het opleiden van soldaten.  Niet verkeerd. Maar gelukkig is dat mijn werk niet.


 

Wil jij angstvrij zijn?

Dan kan ik je onderstaande e-book sterk aanbevelen